Bestyrelse mm

Bestyrelsen

Formand: Morten Eriksen

Fyrrehøjen 23, 5330 Munkebo

Tlf. 61 11 81 86

e-mail: mer@munkebonet.dk

Kasserer: Knud Bjerregaard Pedersen

Grønningen 27, 5330 Munkebo

Tlf. 21 61 69 57

e-mail: kogk@munkebo-borger.dk

Sekretær: Hans Rye
Højvangen 16
, 5330 Munkebo

Tlf. 65 97 61 23

e-mail: hansrye@pc.dk

Bestyrelsesmedlem: Ove Eriksen

Fjordvej 165, 5330 Munkebo

Tlf. 51 95 45 43

e-mail: bodilogove@eriksen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Villy Terkildsen

Hulvejsbakken 18, 5330 Munkebo

Tlf. 61 68 29 07

e-mail: villyt@post6.tele.dk

Foreningens Data


Adresse: Lindøalleen 47, 5330 Munkebo


Tlf. 21 57 80 34


CVR-nummer: 30343891


Bank konto nr.: 3596 4952280991


Andre kontaktpersoner

Bestyrelsessuppleant: Jytte Jørgensen

Mølkæret 209, 5330 Munkebo

Tlf. 40 41 77 01

e-mail: jytterosenlund@munkebo-borger.dk

Bestyrelsessuppleant: Grethe Nielsen

Fyrrehøjen 45, 5330 Munkebo

Tlf. 23 74 08 22

e-mail: hgniels@munkebonet.dk

Revisor: Birte Lillesø

Erantisvænget 9, 5330 Munkebo

Tlf. 22 59 62 51

e-mail: birtelillesoe@hotmail.com

Foreningen har pr. 1.12.2020 ca. 150 husstands-medlemskaber og afholder 2-3 arrangementer om året for medlemmerne.


Desuden redigeres og uddeles ved nytårstid års-skriftet "Arvesølv" med artikler om lokalhistoriske emner.


Medlemskab af foreningen koster 100 kr. pr. år for en husstand.


Du kan tegne dig som medlem ved at kontakte foreningens kasserer (se kontaktoplysninger i  rubrikken ovenfor).