Lindø

Bygningsregistrant
Lindøalleen, Lindø, Lindøgårdsvej, Nymarken, Strandvejen

"Strandvejen" var det oprindelige navn for vejen, der gik fra Fjordvej (ved Kroen) til stranden ud mod Odense Fjord.

Efter de store inddæmninger af Odensefjorden i 1800-tallet, var Lindø blevet landfast med fastlandet, og flere fiskere søgte til den nye landingsplads på den tidligere ø. Der blev anlagt en grusvej over det inddæmmede område.

I starten af 1900-tallet fik fiskere tilladelse til at bosætte sig langs Strandvejen på area-ler, der tidligere havde tilhørt præsteembedet. Fra den del af Strandvejen, hvor fiskerne fik lov at bygge (ca. fra nr. 131 på Lindøalleen), blev vejen herefter kaldt "Strandgyden".

Da LindøVærftet kom til og der blev anlagt nye veje i hele Munkebo, blev den del af Strandvejen, der gik fra svinget ved Lindhøj/Solbakken del af den nye "Lindøalleen". Ved samme lejlighed blev vejen til Lindøgaard navngivet "Lindøgaardsvej".

I starten af 1970 anlagde Munkebo Kommune et boligområde til blandet beboelse og håndværk. En del heraf fik navnet "Nymarken".

I denne oversigt er benyttet de nuværende navne. 

Herunder et kort over området. Ved at klikke på kortet får du det vist i stor størrelse i et nyt vindue.

Til højre for disse kort er der links til beskrivelser af de enkelte ejendomme. Der ligger dog kun færdige beskrivelser bag de links, hvor teksten er hvid. De sorte er endnu ikke klar, men følger efterhånden som de er færdige.

Lindøalleen, Lindø, Lindøgårdsvej, Nymarken, Strandvejen

Matr. nr. 3o

Lindøstedet

Lindøhus

Lindøalleen 101

Lindøalleen 102

Lindøalleen 111A

Lindøalleen 113

Lindøalleen 130

Lindøalleen 131

Lindøalleen 133

Lindøalleen 136

Lindøalleen 137

Lindøalleen 140

Lindøalleen 142

Matr. nr. 3k

Matr. nr. 3i

Matr. nr. 14c

Solbakken

Strandvejen 6

Matr. nr. 1aa

Lindhøj