Bygningsregistrant

Bygningsregistrant
Hvordan så Munkebo Sogn ud i 1958?

Bygningsregistranten viser - så godt som det er muligt - Munkebo og dens bygninger som det så ud i 1958, altså inden Lindø-værftet blev etableret. Som det er bekendt betød værftet jo store omvæltninger i sognet, såvel for mennesker som for huse og gårde.

Arbejdet med bygningsregistranten forestås af Ove Eriksen. Det er meget omfattende og har stået på i flere år. Beskrivelsen af de enkelte huse og ejendomme, deres historie og deres ejere, vil blive lagt ud på siderne, efterhånden som de er færdige.
Beskrivelserne af sognets ejendomme er - af hensyn til overskueligheden - fordelt på 10 områder / sider.


Herunder er der vist et kort over Munkebo Sogn med veje, som det så ud i 1958. Til venstre er der links til de ni områder / sider i sognet, der indeholder beskrivelsen af de enkelte ejendomme i det pågældende område.
Klik på det område, som du vil se nærmere på, og det vil blive vist i et nyt vindue. Det er dog ikke alle sider, der p.t. har indhold, men følger så snart de er færdige.
På hver side findes et kort og en tabel, der viser de aktuelle ejendomme Kortene er håndtegnede og viser ikke bygninger m.m. 100% præcist. De er tænkt anvendt til at få et overblik over, hvor de enkelte ejendomme ligger eller lå.