Sognestyre 1841-2006


Sogneforstanderskaber, Sogneråd og Byråd i Munkebo 1842 - 2006

Herunder kan du se alle sognets / kommunens bestyrelser fra 1842 og frem til kommune-sammenlægningen 1. januar 2007, hvor Munkebo for første gang siden 1842 ikke længere var en selvstændig enhed. Fra 1841 lededes sognekommunerne af Sogneforstanderskaber. I 1867 vedtoges en ny landkommunelov, der betød, at sogneforstanderskaber blev ændret til sogneråd, og ved kommunalreformen i 1970 blev de til byråd.

Det kan i øvrigt anbefales at læse Morten Eriksen beskrivelse af Munkebo Sogns udvikling fra 1841 og frem. Kan findes HER.


Herunder ser du de perioder, som dækker tiden fra 1841 og til 2006. Klik på den periode, du ønsker at se, og den vil blive vist på skærmen. For at komme tilbage til toppen kan du klikke på BEMÆRKNINGER i en af tabellerne.


1841-1844 * 1844-1847 * 1847-1850 * 1850-1853 * 1853-1856 * 1856-1859 * 1859-1862 * 1862-1865 * 1865-1868 * 1868-1871 * 1871-1874

1874-1877 * 1877-1880 * 1880-1883 * 1883-1886 * 1886-1889 * 1886-1889 * 1889-1892 * 1892-1895 * 1895-1898 * 1898-1901 * 1901-1904

1904-1907 * 1907-1909 * 1909-1913 * 1913-1917 * 1917-1921 * 1921-1925 * 1925-1929 * 1929-1933 * 1933-1937 * 1937-1943 * 1943-1946

1946-1950 * 1950-1954 * 1954-1958 * 1958-1962 * 1962-1966 * 1966-1970 * 1970-1974 * 1974-1978 * 1978-1982 * 1982-1986 * 1986-1990

1990-1994 * 1994-1998 * 1998-2002 * 2002-20061841 - 1844

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Johannes Schmidt

Ejer af Østergård, formand


Johan Christian Jedrosky

Sognepræst


Lars Knudsen

Gårdmand, Munkebo


Anders Jeppesen

Gårdmand, Munkebo


Lars Jacobsen

Gårdmand, Dræby Mark


Hans Poulsen

Gårdmand, Dræby


Hans Larsen

Gårdmand, Dræby Fed1844 - 1847

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Johannes Schmidt

Ejer af Østergård, formand


Johan Christian Jedrosky

Sognepræst


Lars Knudsen

Gårdmand, Munkebo


Anders Jeppesen

Gårdmand, Munkebo


Lars Jacobsen

Gårdmand, Dræby Mark


Peder Frandsen

Gårdmand, Dræby


Poul Andersen

Gårdmand, Dræby Fed1847 - 1850

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Julius Rode

Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt


Johan Christian Jedrosky

Sognepræst


Peder Frandsen

Gårdmand, Dræby


Poul Andersen

Gårdmand, Dræby Fed


Jacob Hansen

Gårdmand, Munkebo Mark


Edvard Jespersen

Gårdmand, Munkebo


Søren Frandsen

Gårdmand, Munkebo Mark1850 - 1853

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Julius Rode

Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt


Johan Christian Jedrosky

Sognepræst


Hans Jørgensen

Gårdmand, Dræby Fed


Jacob Hansen

Gårdmand, Munkebo Mark


Niels Poulsen

Gårdmand, Dræby


Edvard Jespersen

Gårdmand, Munkebo


Søren Frandsen

Gårdmand, Munkebo Mark1853 - 1856

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Julius Rode

Forvalter på Østergård, konst. formand for Schmidt

I arkivalierne nævnes 8 sogneforstandere i 1854 ekskl. præsten og Rohde

Johan Christian Jedrosky

Sognepræst


Hans Jørgensen

Gårdmand, Dræby Fed


Jacob Hansen

Gårdmand, Munkebo Mark


Niels Poulsen

Gårdmand, Dræby


Edvard Jespersen

Gårdmand, Munkebo


Søren Frandsen

Gårdmand, Munkebo Mark


Otto Nielsen

Gårdmand, Munkebo Mark


Peder Nielsen

Gårdmand, Munkebo1856 - 1859

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Christoffer Wiibroe

Skolelærer i Munkebo, formand


Mads Nielsen

Møller


Hans Larsen

Gårdmand, Dræby Fed


Peder Pedersen

Gårdmand, Munkebo Mark


Marcus Rasmussen

Gårdmand, Munkebo


Hans Andersen

Gårdmand, Munkebo Mark


Christian Rasmussen

Smed, Dræby

Smeden i Dræby hedder egentlig Carl Christian, men folketællingerne giver ikke andre muligheder


1859 - 1862

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Christoffer Wiibroe

Skolelærer i Munkebo, formand


Christian Rasmussen

Smed, Dræby

Smeden i Dræby hedder egentlig Carl Christian, men folketællingerne giver ikke andre muligheder

Peder Nielsen

Gårdejer, Munkebo


Niels Jørgensen

Gårdejer, Dræby


Peder Andersen

Gårdejer, Dræby Fed


Niels Nielsen

Gårdejer, Dræby Fed


Rasmus Rasmussen

Gårdejer, Munkebo1862 - 1865

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Mads Hansen

Gårdmand, Munkebo Mark, formand


Rasmus Rasmussen

Gårdejer, Munkebo


Hans Pedersen

Gårdmand, Dræby


Niels Jørgensen

Gårdmand, Dræby


Peder Andersen

Gårdejer, Dræby Fed


Edvard Jeppesen

Gårdejer, Munkebo


Otto Nielsen

Gårdmand, Munkebo Mark

Formand fra 1864


1865 - 1868

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Carl Møller

Gårdmand, Dræby Mark, formand


Mads Hansen

Gårdmand, Munkebo Mark


Hans Pedersen

Gårdmand, Dræby

Afløses af Hans Nielsen gårdejer Dræby

Søren Nielsen

Boelsmand, Dræby fed

Afløses af Niels Nielsen, gårdejer,Munkebo Mark

Lars Andersen

Gårdejer, Dræby Mark

Afløses 1866 af Casper Knudsen, gårdejer, Munkebo

Anders Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


Edvard Jeppesen

Gårdejer, Munkebo


1868 - 1871

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Carsten Ferdinand Jessen

Forpagter, Østergård, formand


Carl Møller

Gårdmand, Dræby Mark


Anders Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


Niels Nielsen

Gårdejer, Munkebo Mark


Casper Knudsen

Gårdejer, Munkebo


Hans Nielsen

Gårdejer, Dræby


Lars Hansen

Gårdejer, Munkebo


1871 - 1874

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Carsten Ferdinand Jessen

Forpagter, Østergård, formand


Peder Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Erik Andersen

Gårdejer, Munkebo Mark


Lars Hansen

Gårdejer, Munkebo


Jens Pedersen

gårdejer, Dræby

Formand efter Jessen

Mads Jensen

Gårdejer, Dræby Fed


Hans Nielsen

Gårdejer, Dræby


1874 - 1877

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Jens Pedersen

Gårdejer, Dræby


Rasmus Andersen

Gårdejer, Dræby


Peder Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Hans Christian Adolfsen

Gårdejer, Munkebo Mark


Mads Jensen

Gårdejer, Dræby Fed


Erik Andersen

Gårdejer, Munkebo Mark


Niels Larsen

Gårdejer, Dræby Mark


1877 - 1880

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Niels Hansen

Gårdejer, Munkebo Mark, formand


Hans Christian Adolfsen

Gårdejer, Munkebo


Rasmus Andersen

Gårdejer, Dræby


Niels Larsen

Gårdejer, Dræby Mark


Rasmus Pedersen

Gårdejer, Dræby Fed


Hans Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Anders Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


1880 - 1883

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Niels Hansen

Gårdejer, Munkebo, formand


Hans Pedersen

Gårdejer, Munkebo

Flyttet 04.10.81. Besættelsen af den ledige plads udsat til næste valg

Rasmus Pedersen

Gårdejer, Dræby Fed


Anders Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


Christian Sørensen

Gårdejer, Dræby


Christian Larsen

Gårdejer, Munkebo


Erik Nielsen

Gårdejer, Dræby Mark


1883 - 1886

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Niels Hansen

Gårdejer, Munkebo, formand


Christian Sørensen

Gårdejer, Dræby


hristian Larsen

Gårdejer, Munkebo


Erik Nielsen

Gårdejer, Dræby Mark


Jens Pedersen

Gårdejer, Dræby

I 1884 afløst af gårdejer Rasmus Nielsen, Dræby

Niels Andersen

Gårdbestyrer, Dræby Fed


Hans Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


1886 - 1889

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Niels Hansen

Gårdejer, Munkebo, formand


Niels Andersen

Gårdbestyrer, Dræby Fed


Rasmus Nielsen

Gårdejer, Dræby


Hans Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


Anders Larsen

Gårdejer, Dræby


Hans Christian Hansen

Husmand og kvæghandler, Munkebo


Hans Christian Thomsen

Gårdejer, Dræby Mark


1889 - 1892

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Niels Hansen

Gårdejer, Munkebo, Formand


Rasmus Markussen

Gårdejer, Munkebo


Rasmus Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Hans Christian Thomsen

Gårdejer, Dræby


Jens Niels Larsen

Gårdejer, Dræby Fed

I 1891 afløst af Rasmus Rasmussen, gårdejer, Dræby Fed

Hans Christian Hansen

Husmand og kvæghandler, Munkebo


Anders Larsen

Gårdejer, Dræby


1892 - 1895

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Theodor Wiibroe

Førstelærer, Munkebo, Formand


Rasmus Markussen

Gårdejer, Munkebo


Rasmus Rasmussen

Gårdejer, Dræby


Niels Peder Hansen

Gårdejer, Dræby


Ramus Larsen

Husmand og fisker


Rasmus Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Niels Hansen

Gårdejer, Dræby Fed


1895 - 1898

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Theodor Wiibroe

Førstelærer, Munkebo, formand


Mads Hansen

Husmand, Dræby Fed


Hans Hansen

Gårdejer, Dræby


Niels Peder Hansen

Gårdejer, Dræby


Rasmus Larsen

Husmand og fisker, Munkebo


Rasmus Pedersen

Gårdejer, Munkebo


Lars Edvardsen

Gårdejer, Munkebo


1898 - 1901

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Theodor Wiibroe

Førstelærer, Munkebo, formand

Wiibroe døde i 1899. Lars Edvardsen blev ny formand

Niels Jacobsen

Fiskerifoged, Vierø


Jens Pedersen Kruse

Murermester, Munkebo


Lars Edvardsen

Gårdejer, Munkebo


Hans Hansen

Gårdejer, Dræby


Mads Hansen

Husmand, Dræby Fed


Rasmus Pedersen

Gårdejer, Munkebo


1901 - 1904

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Lars Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

Jørgen Kristiansen

Gårdejer, Munkebo

Jens Mortensen

Gårdejer, Dræby


Morten Ottosen

Gårdejer, Munkebo Mark


Poul Hansen

Gårdejer, Dræby Fed


Niels Jakobsen

Fiskerifoged, Vierø


Jens Pedersen Kruse

Murermester, Munkebo


1904 - 1907

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Lars Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

Jørgen Kristiansen

Gårdejer, Munkebo

I 1906 blev Jørgen Kristiansen midlertidig formand p.gr.a. Lars Edvardsens sygdom

Jens Mortensen

Gårdejer, Dræby


Jens Peder Jensen

Stenhugger, Dræby Mark


Poul Hansen

Gårdejer, Dræby Fed


Morten Ottosen

Gårdejer, Munkebo Mark


Kristian Nielsen

Fisker, Munkebo Mark


1907 - 1909

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Jørgen Kristiansen

Gårdejer, Munkebo, formand

Jens Peder Jensen

Stenhugger, Dræby Mark

Kristian Nielsen

Fisker, Munkebo Mark


Niels Peder Hansen

Gårdejer, Dræby


Evdard Edvardsen

Gårdejer, Munkebo


Mads Christian Jakobsen

Gårdejer, Munkebo


Niels Jakobsen

Fiskerifoged, Vierø


Ovenstående valgperiode var kort på grund af de nye valgretsregler fra 1908, hvor kvinder og tyende fik stemmeret ved de kommunale valg. Og det kan ses på det nye sogneråds sociale sammensætning.

Valgperioden var herefter fire år.1909 - 1913

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Jørgen Kristiansen

Gårdejer, Munkebo, formand

Niels Peder Hansen

Gårdejer, Dræby

Peter Petersen

Fisker, Lindø


Niels Pedersen

Vejmand, Dræby Mark


Ernst Kristian Rasmussen

Husmand og fragtmand, Dræby Mark


Christian Rasmussen

Fisker, Munkebo


Lars Kristiansen

Gårdejer, Dræby


1913 - 1917

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Jørgen Kristiansen

Gårdejer, Munkebo, formand

Anders Christian Clausen

Fisker, Munkebo

Christian Rasmussen

Fisker, Munkebo


Alfred Rasmussen

Snedkermester, Dræby Mark


Lars Peder Pedersen

Gårmand, Dræby


Jens Peder Jensen

Fisker, Munkebo


Magnus Sofus Jensen

Gårdejer, Dræby


1917 - 1921

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Magnus Sofus Jensen

Gårdejer, Dræby, formand

I 1919 afløst af Thomas Peder Thomsen, Munkebo

Theodor Petersen

Uddeler, Munkebo, næstfprmand

Martin Larsen

Fisker, Munkebo


Anders Jensen

Gårdejer, Dræby Fed


Georg Johnsen

Malermester, Munkebo


Peter Adolfsen

Gårdejer, Munkebo Mark

I 1918 afløst af Anders Laurits Andersen, Dræby, som blev ny formand

Jens Marius Madsen

Husmand, Munkebo Mark


1921 - 1925

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Anders Laurits Andersen

Gårdejer, Munkebo, formand

Theodor Petersen

Uddeler, Munkebo, næstformand

1.2.1922 indtrådte sognefoged Lars Kristiansen, Dræby, som suppleant for Theodor Pedersen og blev valgt som næstformand

Peder Hansen

Tækkemand, Munkebo


Peder Kristian Pedersen

Gårdejer, Dræby Mark


Niels Pedersen

Gårdejer, Munkebo Mark


Laurits Nielsen

Gårdejer, Vierø


Thomas Peder Thomsen

Gårdejer, Munkebo


1925 - 1929

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Anders Laurits Andersen

Gårdejer, Munkebo, formand

Peder Kristiansen

Gårdejer, Munkebo

Georg Johnsen

Malermester, Munkebo


Mads Christian Jacobsen

Gårdejer, Munkebo


Wilhelm Pedersen

Forpagter, Munkebo


Rasmus Rasmussen

Maskinbygger, Dræby


Peder Johansen

Fisker, Dræby


Fra 1929 forligger kommunalårbøgerne, hvoraf kandidaternes partitilhørsforhold fremgår.1929 - 1933

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Anders Laurits Andersen

Gårdejer, Munkebo, formand

(K)

Peder Kristiansen

Gårdejer, Munkebo

(V)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Wilhelm Pedersen

Forpagter, Munkebo

(R)

Henrk Hansen

Statshusmand

(S)

Niels P.M. Nielsen

Gårdejer

(V)

Mads C. Jacobsen

Gårdejer, Munkebo

(K)


1933 - 1937

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Wilhelm Pedersen

Forpagter, Munkebo

(R)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Ejnar Edvardsen

Gårdejer, Munkebo

(V)

Anders Laurits Andersen

Gårdejer, Dræby

(K)

Aage Nielsen

Gårdejer

(V)

Karl Jensen

Stathusmand

(S)

Niels Christian Nielsen

Træskomand, Munkebo

(S)


1937 - 1943

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Wilhelm Pedersen

Forpagter, Munkebo

(R)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Aage Nielsen

Gårdejer

(V)

Aksel Svendsen

Snedker, Munkebo

(S)

Hans Laurits Hansen

Gårdejer, Dræby

(K)

Albert Hansen

Gartner, Munkebo

(R)

Karl Jensen

Stathusmand

(S)


1943 - 1946

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Ejnar Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

(V)

Christian Christensen

Gårdejer

(V)

Albert Hansen

Gartner, Munkebo

(R)

Hans Laurits Hansen

Gårdejer, Dræby

(K)

Martin Hansen

Statshusmand

(V)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby, næstformand

(S)

Richard Pedersen

Arbejdsmand

(S)


1946 - 1950

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Ejnar Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

(V)

Karen Andersen

Husmoder, Dræby Fed

(R)

Christian Christensen

Gårdejer

(V)

Martin Hansen

Statshusmand

(V)

Knud Jensen

Biavler, Næstformand

(S)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Aksel Svendsen

Snedker, Munkebo

(S)


1950 - 1954

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Ejnar Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

(V)

Hans L. Hansen

Gårdejer

(K)

Hary Rud Hansen

Førstelærer, Munkebo

(R)

Knud Jensen

Biavler

(S)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Jens Jørgensen

Fisker

(S)

Herluf Nielsen

Gårdejer

(V)


1954 - 1958

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Ejnar Edvardsen

Gårdejer, Munkebo, formand

(V)

Peder Johansen

Fiskerifoged, Dræby

(S)

Viola Lorentzen

Husmoder

(S)

Jørgen Lydersen

Gårdejer

(R)

Peder Mortensen

Gårdejer, Dræby

(V)

Herluf Nielsen

Gårdejer

(V)

Jens Peder Nielsen

Arbejdsmand

(S)


1958 - 1962

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Herluf Nielsen

Gårdejer, formand

(V)

Rasmus Christian Jensen

Husmand

(R)

Hans Larsen

Former

(S)

Peder Mortensen

Gårdejer, Dræby

(V)

Jens Peder Nielsen

Kontrolbestyrer

(S)

Verner Svensson

Maskinarvejder

(S)

Egil Vang-Pedersen

Proprietær, Munkebo

(V)


Antallet af sognerådsmedlemmer blev i 1962 øget til 11.1962 - 1966

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(S)

Per Christiansen

Skibsbygger

(SF)

H. Weber Jeppesen

Bankbestyrer

(K)

Børge Kristiansen

Entreprenør, viceborgmester

(V)

Hans Larsen

Former

(S)

Poul Madsen

Gårdejer

(K)

Jens Peter Nielsen

Kontrolbestyrer

(S)

Anny Petersen

Husmoder

(S)

Poul Skrøder

Maskinarbejder

(SF)

Aksel Svendsen

Svejser

(S)

Egil Vang-Petersen

Proprietær

(V)


Herefter brugtes de nye officielle partibogstaver.1966 - 1970

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, formand

(A)

Poul Andkjær

Bankbestyrer

(A)

Albert Hansen

Gartner

(B)

Per Blichert Hansen

Ingeniør

(C) Afløstes i 1968 af Niels Erik Thomsen, forpagter (C)

Jørn Johansen

Civilingeniør

(C)

Børger Kristiansen

Entreprenør

(D)

Hans Larsen

Former

(A)

Gunnar Krog Rasmussen

Dyrlæge

(D)

Poul Skrøder

Maskinarbejder

(F)

Aksel B. Svendsen

Svejser

(A) Afløstes i 1969 af Karl Peter Andersen (A)

Verner Svensson

Undermester

(A)


Efter kommunalreformen i 1970 blev sognerådet til byråd eller kommunalbestyrelse, og formand og næstformand var herefter borgmester og viceborgmester.

NB: Partiet venstre brugte valgbogstavet D.1970 - 1974

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(A)

Børge Kristiansen

Entreprenør, viceborgmester

(D)

Poul Andkjær

Bankbestyrer

(A)

Hans Frederiksen

Kleinsmed

(A)

Ole Jensen

Glarmester

(A) Afløstes i 1973 af Jette Jensen.

Hans Larsen

Former

(A)

Anny Petersen

Husmoder

(A)

Gunnar Krog Rasmussen

Dyrlæge

(D)

Ernst W. Ryhl

Bankfuldmægtig

(C)

Verner Svensson

Undermester

(A)

Børge Sørensen

Svejser

(F)


Partiet venstre brugte herefter valgbogstavet V.1974 - 1978

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(A)

Käte Christensen

Sparekasseassistent, viceborgmester

(A)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Arne Pedersen

Lærer

(A)

Ernst W. Ryhl

Bankfuldmægtig

(C)

Tage Simonsen

Skibsbygger

(F)

Børge Sørensen

Svejser

(F) Afløstes i 1977 af Ove Thomsen, svejser (F)

Gunnar Krog Rasmussen

Dyrlæge

(D)

Hans A. Larsen

Former

(A)

Verner Svensson

Undermester

(A)

Birte Neerup Jensen

Lærer

(V)


Fra 1978 øgedes antallet af medlemmer til 13 og i 1981 ændredes valgmåneden fra marts til november. Så valgperioden blev lidt kortere, men det ny byråd fungerede først fra 1982.1978 - 1982

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(A)

Hans Gunner Olsen

Arbjedsmand

(F) Afløst i 1978 af Elin Christiansen, laborant (F)

Hans Erik Krog

Ingeniør

(C)

Arne Pedersen

Lærer

(A)

Holger Petersen

Arbejdsformidler

(A)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Bent Edvin Rasmussen

SiD Tillidsmand

(A)

Christian Lind Madsen

Kontorbestyrer

(A)

Hilmer Rønnedal

Murer

(V)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Birte Neerup Jensen

Lærer

(V)

Anna Margrethe Hansen

Karanfører

(A)

Käte Christensen

Sparekasseassistent

(A) Afløst i 1979 af Kurt Gunnersen, arbejdsformidler (A)


1982 - 1986

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(A)

Holger L. Petersen

(A)

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør

(A)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Christian Lind Madsen

Kontorbestyrer

(A)

Bent Edvin Rasmussen

SiD Tillidsmand

(A)

Christian Lind Madsen

Kontorbestyrer

(A)

Hilmer Rønnedal

Murer

(V)

Anna Margrethe Hansen

Karanfører

(F)

Lisbet Munk-Hansen

Lærer

(B)

Elin Christiansen

Laborant

(F)

Jørn Lauridsen

Ingeniør

(C) Indtrådt i 1982 som stedfortræder for Hans Erik Krog


1986 - 1990

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Axel Jørgensen

Tømrer, borgmester

(A)

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør, viceborgmester

(A)

Mariann Fischer Boel

Godsejer, viceborgmester

(V)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Elin Christiansen

Laborant

(F)

Tage Detlef Damm

Murermester

(V)

Ivar Vælds Nilesen

Taxavognmand

(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Anna Margrethe Hansen

Karanfører

(V)

Kirsten Olsen

Dagplejeleder

(A)

Jørn Lauridsen

Ingeniør

(C)

Aase Jacobsen

Socialrådgiver

(A)

Birger Rud Hansen
1990 - 1994

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør, borgmester

(A)

Aase Jacobsen

Socialrådgiver

(A)

Mariann Fischer Boel

Godsejer, viceborgmester

(V)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Søren Grønhøj

Tømrer

(A)

Tage Detlef Damm

Murermester

(V)

Ivar Vælds Nilesen

Taxavognmand

(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Anna Margrethe Hansen

Karanfører

(V)

Erik Harder

Entreprenør

(V)

Finn Hellum

Kleinsmed

(A)

Axel Jørgensen

Tømrer

(A)

Ove Thomsen


(F)


1994 - 1998

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør, borgmester

(A)

Finn Hellum

Kleinsmed

(A)

Kate Nielsen

Lægesekretær

(A)

Aase Jacobsen

Socialrådgiver

(A) Afløstes i 1997 af Lilian Petersen

Frede Nielsen


(A)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Finn Ole Christiansen

Konsulent

(A) Afløstes i 1997 af Vibeke Holm Jensen

Mannfred Erfurth


(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Ove Thomsen


(F)

Mariann Fischer Boel

Godsejer

(V)

Tage Detlef Damm

Murermester

(V)

Bodil Greve Schmidt

Sognepræst

(V) Blev i 1996 løsgænger


1998 - 2002

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør, borgmester

(A)

Niels Lykke Nielsen

Kleinsmed

(A)

Monica Steengaard

Tandlæge

(V)

Anne Sofie Vogt Christensen

Sygeplejerske

(V)

Frede Nielsen


(A)

Kate Nielsen

Lægesekretær

(A)

Lilian Petersen

Pædagog

(A)

Mannfred Erfurth


(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Jan Johansen

Specialarbejder

(A)

Klaus Bech

Lektor

(V)

Finn Hellum

Kleinsmed

(A)

Grethe Smidt

Ekspeditirce

(A)


2002 - 2006

NAVN

FUNKTION/ERHVEV

Palle Hansborg-Sørensen

Skoleinspektør, borgmester

(A)

Frede Nielsen

(A)

Marianne Høj

Studerende

(A)

Grethe Smidt

Ekspeditirce

(A) Blev Løsgænger. Afløst i 2004 af Manfred Erfurth (A)

Helge Rasmussen

Mskinarbejder

(A)

Finn Hellum

Kleinsmed

(A)

John Eriksen

Specialarbejder

(A)

Kate Nielsen

Lægesekretær

(A)

Tage Toudal Simonsen


(F)

Jan Johansen

Specialarbejder

(A)

Klaus Bech

Lektor

(V)

Kurt Andersen

Skibsreder

(C)

Søren Møller Kristensen

Civiløkonom

(V)